18.04.2024 KENNISAVOND OVER FERMENTATIE: MARINA SULIMA

Into Nature
Dorpshuis ‘t Kaampie, Drijber
donderdag 18 april om 19.30 uur

Lekkere en goede bacteriën! Op 18 april ben je van harte welkom tijdens de kennisavond van Into Nature over fermentatie en gefermenteerd voedsel.
Bij bacteriën denken we al snel aan iets vies, maar ze kunnen ook heel lekker en zelfs gezond zijn bij bijvoorbeeld de bereiding van voedsel door middel van fermentatie. Denk maar aan bier, of aan zuurkool. Tijdens deze kennisavond van kunstpodium Into Nature in Drijber staan fermentatieprocessen centraal. Bezoekers zijn uitgenodigd recepten uit te wisselen en gefermenteerd voedsel te proeven en verschillende gastsprekers zullen hun kennis delen.

Praktische informatie
Datum en tijd: donderdag 18 april om 19.30 uur
Locatie: Dorpshuis ‘t Kaampie
Adres: Nijenkamp 1, 9419 TM Drijber
Entree: gratis

Tasty and good bacteria! On April 18 you are welcome to join Into Nature’s knowledge evening on fermentation and fermented food.
With bacteria we quickly think of something dirty, but they can also be very tasty and even healthy in, for example, the preparation of food through fermentation. Just think of beer, or sauerkraut. During this knowledge evening of art stage Into Nature in Drijber, fermentation processes are the focus. Visitors are invited to exchange recipes and taste fermented food and several guest speakers will share their knowledge.

Practical information
Date and time: Thursday, April 18 at 7:30 p.m.
Location: Village house ‘t Kaampie
Address: Nijenkamp 1, 9419 TM Drijber

Menu