04.04.24 – 27.06.24 De Vraatzuchtige Berg: Jurjen Galema

Into Nature
Informatiecentrum De Blinkerd, Wijster
04.04.20 – 27.06.24, dagelijks van zonsopgang tot zonsondergang

Nu te zien: Tentoonstelling Jurjen Galema op de VAM-berg

Vanaf 4 april is in het informatiecentrum de Blinkerd, op de top van de VAM-berg bij Wijster, de tentoonstelling The Gluttonous Mountain / De Vraatzuchtige Berg van Jurjen Galema te zien.

Jurjen Galema (Nederland, 1992, woont en werkt in Groningen) heeft zijn studie aan het Frank Mohr Instituut in Groningen in 2019 afgerond en heeft zich gespecialiseerd in het creëren van imposante sculpturen gemaakt van stof. In zijn artistieke praktijk verkent hij thema’s zoals gender, identiteit, kitsch, populaire cultuur, obsessies en verslavingen, die hij op een unieke wijze interpreteert en uitbeeldt. De kunstenaar wil met zijn ‘soft sculptures’ een brug slaan tussen de kunstwereld en de maatschappij, die gekenmerkt wordt door een breed scala aan identiteiten.

Tentoonstelling
The Gluttonous Mountain / De Vraatzuchtige Berg is een kunstwerk van Jurjen Galema dat door kunstpodium Into Nature in opdracht is gegeven. De opdracht resulteerde in een opmerkelijke nieuwe bewoner van De Blinkerd: een indrukwekkende, slapende, driekoppige hond. Het werk maakt deel uit van een ambitieus project van Galema: het uitbeelden van de zeven hoofdzonden. Hierbij laat hij zich inspireren door het beroemde 14e-eeuwse boek La Divina Commedia (De Goddelijke Komedie) van de Italiaanse schrijver Dante Alighieri.

Voor Into Nature is Galema de uitdaging aangegaan om de vijfde zonde, gulzigheid, tot leven te brengen. De VAM-berg fungeerde hierbij als perfecte inspiratiebron. De berg, met zijn vele lagen afval, wordt door hem gezien als een onverzadigbaar wezen dat door ons mensen voortdurend gevoed wordt. Het kunstwerk is geïnspireerd op Cerberus, een bloeddorstig dier uit de Griekse mythologie. Dante schrijft dat Cerberus normaal gesproken in de derde laag van de hel verblijft. Deze bestaat uit een bewegende, levende massa van sneeuw, afval, modder en uitwerpselen. Ook vallen er volgens Dante natte sneeuw, stinkende uitwerpselen en zure regen uit de lucht. Hier worden de vraatzuchtigen heen gestuurd, voor eeuwig gedoemd om door deze stinkende massa te kruipen. Cerberus moet ervoor zorgen dat mensen niet uit de hel ontsnappen.

In de (kunst)geschiedenis en de populaire cultuur, zoals in een van de Harry Potter films, wordt Cerberus vaak als een beangstigend wezen afgebeeld, met drie koppen en kwijlende wijd open muilen. Op de VAM-berg is Cerberus onder invloed van zijn omgeving getransformeerd in een grote, zachte, aaibare knuffel. Dit weerspiegelt het huidige uiterlijk van (een deel) van de VAM-berg, waar het afval aan het oog is onttrokken en dat uit een met gras begroeid glooiend landschap bestaat, dat ‘s zomers bijna idyllisch overkomt.

 

Now on view: Exhibition Jurjen Galema at VAM-berg

From 4 April, Jurjen Galema’s exhibition The Gluttonous Mountain / The Gluttonous Mountain by Jurjen Galema will be on display at the information centre the Blinkerd, at the top of the VAM mountain near Wijster.

Jurjen Galema (Netherlands, 1992, lives and works in Groningen) completed his studies at the Frank Mohr Institute in Groningen in 2019 and specialises in creating imposing sculptures made of fabric. In his artistic practice, he explores themes such as gender, identity, kitsch, popular culture, obsessions and addictions, which he uniquely interprets and depicts. With his soft sculptures, the artist aims to bridge the gap between the art world and society, which is characterised by a wide range of identities.

Exhibition
The Gluttonous Mountain / The Gluttonous Mountain is an artwork by Jurjen Galema that was commissioned by art venue Into Nature. The commission resulted in a remarkable new inhabitant of De Blinkerd: an impressive, sleeping, three-headed dog. The work is part of an ambitious project by Galema: depicting the seven deadly sins. For this, he draws inspiration from the famous 14th-century book La Divina Commedia (The Divine Comedy) by Italian writer Dante Alighieri.

For Into Nature, Galema took on the challenge of bringing the fifth sin, gluttony, to life. The VAM mountain served as the perfect inspiration for this. He sees the mountain, with its many layers of waste, as an insatiable creature that is constantly fed by us humans. The artwork was inspired by Cerberus, a bloodthirsty animal from Greek mythology. Dante writes that Cerberus normally resides in the third layer of hell. This consists of a moving, living mass of snow, rubbish, mud and excrement. Wet snow, smelly excrement and acid rain also fall from the sky, according to Dante. This is where the gluttons are sent, forever doomed to crawl through this smelly mass. Cerberus must ensure that people do not escape from hell.

In (art) history and popular culture, such as in one of the Harry Potter films, Cerberus is often depicted as a frightening creature, with three heads and drooling wide open maws. On VAM Mountain, Cerberus has been transformed into a large, soft, cuddly toy under the influence of its surroundings. This reflects the current appearance of (part) of VAM Mountain, where the waste has been hidden from view and consists of a grassy rolling landscape, which appears almost idyllic in summer.

Praktische informatie
Locatie: informatiecentrum De Blinkerd, op de top van de VAM-berg. Parkeren aan de Vamweg 5, 9418 TM Wijster
Open: dagelijks van zonsopgang tot zonsondergang
Periode: 4 april t/m 27 juni 2024
https://www.intonature.net/news/tentoonstelling-jurjen-galema-op-de-vam-berg

Menu