Veld en Lucht

Veld: Het traject Veld is voor beeldend kunstenaars die een ontwikkelvraag hebben, waarbij ze een samenwerking willen aangaan buiten het kunstveld. Dit kan van alles zijn, bijvoorbeeld met een zorginstelling, een vereniging voor volksvermaken, een onderzoeksinstituut of natuurorganisatie. Veld verbindt het artistieke veld aan andere velden en stimuleert non-hiërarchische samenwerkingen. In het traject Veld werk je samen met één of meer Noordenaars en met een instelling buiten de kunst. De instelling waarmee je wilt samenwerken kan in het Noorden zijn, maar ook ergens anders in Nederland.

Lucht: Het traject Lucht is voor beeldend kunstenaars die een ontwikkelvraag hebben waarbij ze een nieuwe of verdiepende stap willen maken in hun praktijk. Een projectidee of ontwikkelvraag laat zien welke stap of verdieping de kunstenaar wil maken en hoe de kunstenaar tijd, expertise en faciliteiten (van de kunstenaar zelf, de Noordenaars of externe partners) goed kan inzetten daarvoor. Het traject Lucht heeft in tegenstelling tot de trajecten Veld, Land en Horizon geen specifieke focus: het biedt ruimte voor kunstenaars met verschillende praktijken en werkwijzen om deel te nemen aan Artist in Space.
Kom ik in aanmerking voor deelname?
Om in aanmerking te komen voor deelname aan de open call:
 • Ben je een professioneel kunstenaar die woont in Friesland, Drenthe of Groningen. Heb je een cv en portfolio, website of social media account waaruit blijkt dat je op professioneel niveau werkzaam bent;
 • Ben je kunstenaar met een beginnende praktijk of heb je een praktijk die zich bevindt in de fase tussen startend en mid-career. Dit betekent dat je je kunt aanmelden tot vijftien jaar na je afstuderen aan een kunstopleiding of na je eerste professionele publieke presentatie (indien je geen kunstopleiding hebt gevolgd). Denk je hier wel onder te vallen, maar wijkt de tijdlijn van je CV hiervan af wegens bijvoorbeeld ouderschap, (herstel van) ziekte of een andere legitieme reden, laat het ons dan weten. ;
 • Ben je werkzaam in een of meerdere van de volgende disciplines van beeldende kunst: schilderen, beeldhouwkunst, toegepaste kunst, omgevingskunst, monumentale kunst, sociale kunst, installatie, performance, fotografie en film, keramiek, illustratie en video- en mediakunst of combinaties hiervan.
Hoe meld ik mij aan?
 1. Vermeld in het onderwerp van je e-mail of je aanmeldt voor het traject Veld of Lucht.
 2. Stuur uiterlijk 14 februari je motivatie (maximaal 500 woorden op naar info@noordenaars.nl. Geef in je motivatie in ieder geval antwoord op de volgende twee vragen:
  → Wat wil je in het Artist in Space jaar gaan doen?
  Geef een beschrijving van je ontwikkelvraag, onderzoek of project. Aan wat voor soort eindresultaat denk je? Denk bijvoorbeeld aan een tentoonstelling, een reeks kunstactiviteiten, een film, een publicatie (maximaal 250 woorden).
  → Waarom komt dit Artist in Space traject voor jou op een goed moment in jouw ontwikkeling als kunstenaar? (maximaal 250 woorden).
 3. Voeg 1. je CV en 2. je portfolio, website en/of social media als bijlage toe.
 4. Bijlage (optioneel): een bijlage naar keuze in de vorm van tekst (max. 1 A4), video (max. 5 minuten) of geluidsfragment (max. 5 minuten) om je aanvraag verder aan te vullen.
Waaruit bestaat een Artist in Space traject?

Een kunstenaar krijgt voor deelname aan Artist in Space een honorarium van 12.000 euro en een werkbudget van 10.000 euro. Het werkbudget wordt begroot en besteed in samenwerking met de Noordenaars. Als je aan Artist in Space deelneemt wordt er in overleg met jou een passende coach aangewezen die samen met jou een jaarplan uitstippelt. Onderdeel daarvan is het inzetten van je werkbudget voor bijvoorbeeld: een residentie, een presentatie of tentoonstelling. Daarnaast gebruikt de kunstenaar het werkbudget voor coaching, materiaalkosten, documentatie, inwinnen van inhoudelijke expertise of voor het leren van een nieuwe vaardigheid.

Meer informatie
Om vragen te kunnen beantwoorden over de Open Call wordt er een inloopspreekuur gehouden op donderdag 1 februari van 16:00 tot 17:00 in Kunstpunt (Groningen). Kun je niet naar het spreekuur komen en heb je nog vragen? Stuur dan een email naar info@noordenaars.nl

Extra informatie naar aanleiding van de veel gestelde vragen over de focus op de eerste, en begin tweede fase, van de professionele praktijk. Artist in Space is een talentontwikkelingsprogramma. Noordelijke overheden vinden het belangrijk dat talentvolle kunstenaars aan het begin van hun loopbaan de kans krijgen om een eigen signatuur te ontwikkelen, om te experimenteren en om een stevige professionele praktijk te ontwikkelen.