What if

Noorderlicht x SIGN
maart – najaar 2020
Aebele Trijsburg en Linde Ex
Schets Linde Ex

Vanuit een gemeenschappelijke belangstelling voor de ontwikkeling van het noordelijke landschap en de menselijke invloed erop in heden, verleden en toekomst, formuleerden Noorderlicht en SIGN de ‘What if’-vraag. Hoe kan de beleving van dit landschap er in de toekomst uitzien? Allerlei dystopische en utopische visies zijn daarbij denkbaar.

Kunstenaars Aebele Trijsburg en Linde Ex gaan aan de slag met de brede opdracht om hier, ieder vanuit een eigen inbreng, een visie op te geven. Idee is dat de twee kunstenaars vanuit hun verschillende benaderingen een team vormen, elkaar aanvullen en zo tot nieuw werk komen. Door samen te werken, kunnen zij hun werkmethodes verbreden, ook in de middelen en technieken die zij gebruiken.

Vanuit hun onderzoek zullen ze de kijker een spiegel voorhouden over de huidige stand van zaken en mogelijke toekomst. De resultaten van het project worden getoond tijdens het Noorderlicht Fotofestival 2020 in een gezamenlijk presentatie van SIGN en Noorderlicht.