Studiogesprekken

CBK Groningen
2020
Groningen

Het CBK wil landelijke werkende kunstenaars en curatoren uitnodigen om het gesprek aan te gaan in het atelier van Groninger kunstenaars. Deze gesprekken bieden kunstenaars de mogelijkheid om een ervaren bekende kunstenaar te laten reflecteren op het werk en hier een open gesprek over aan te gaan, zonder dat daar een prijs, kunstopdracht of tentoonstelling aan vast zit.

De gesprekken bieden kunstenaars de mogelijkheid om een ervaren kunstenaar, de master, te laten reflecteren op werk, uitvoeringsaspecten, werkprocessen, financiële aspecten, opdrachtgeverschap. Maar de nadruk ligt op artistiek inhoudelijke processen.

De master heeft bijvoorbeeld een kunstwerk in Groningen gerealiseerd, zoals Jeroen Doorenweerd, Silvia B. etc. De master komt voor twee dagen naar Groningen om een aantal studiogesprekken te voeren.

Doelstelling van het programma is om (op maat) ontwikkeling van het kunstenaarschap te stimuleren. Dat kan gaan om de artistiek inhoudelijke kant, positionering in het kunstenveld of andere zaken die een kunstenaar aangeeft van belang te vinden.

MEER INFORMATIE
www.cbkgroningen.nl ⇗