Noordenaars verbinden krachten!

Wij, Noordenaars, staan voor experiment, ontwikkeling van talent en de productie van nieuwe kunst. Wij, de presentatie-instellingen en kunstenaarsinitiatieven van Noord-Nederland, kiezen voor meer zichtbaarheid en herkenbaarheid en versterken gezamenlijk onze eigen programma’s. Met het platform Noordenaars verbinden wij vanaf nu onze krachten.

Presentatie-instellingen zijn essentieel voor de kunst- en cultuursector. Bij ons ontwikkelen veelbelovende, (inter)nationale kunstenaars nieuw werk, zonder de druk van een vooraf bepaald doel of verkoop. Ze experimenteren en nemen risico’s! Dit is noodzakelijk voor de hedendaagse beeldende kunst en werkt net als elke voorhoede door in alle cultuuruitingen.

Noordenaars zetten zich in voor het behoud en verdere ontwikkeling van het uitzonderlijke, innovatieve kunstklimaat in Noord-Nederland. We combineren onze kennis, ervaring en netwerken en stemmen programma’s scherper op elkaar af. Gezamenlijk treden we naar buiten om een groter publiek bekend te maken met onze activiteiten.

Presentatie-instellingen zijn toegewijd, gepassioneerd en vindingrijk door de mensen die ze runnen. Hoe we ons inzetten voor de kunst verschilt van plek tot plek, maar altijd staat de kunstenaar voorop. (Inter)nationale kunstenaars vinden bij ons ruimte en tijd voor hun dromen, het ontwikkelen van nieuw werk en het leggen van contact met andere makers en denkers. Open, toegankelijke plekken om nieuwe verbindingen aan te gaan binnen en buiten de culturele sector.

Wij bieden de kweekvijver voor de kunst van nu en morgen!


Noordenaars is geďnitieerd door Kunsthuis SYB (Beetsterzwaag) op uitnodiging van De Zaak Nu. De Zaak Nu is de Nederlandse belangenvereniging voor presentatie-instellingen en kunst(enaars)-initiatieven voor hedendaagse beeldende kunst in Nederland. Noordenaars is mede mogelijk gemaakt door het Mondriaan Fonds en We the North.

Noordenaars staat open voor nieuwe leden. Presenteert jouw initiatief of organisatie op een professionele manier hedendaagse kunst, zijn jullie gevestigd in Friesland, Groningen of Drenthe en sluiten jullie je graag aan bij Noordenaars of willen jullie meer informatie? Neem dan contact met ons op.

De coördinator van Noordenaars is Agnes Winter. Naast zakelijk directeur van Kunstinitiatief VHDG, is zij ook werkzaam als kunsthistoricus, schrijver en curator.

Ontwerp: Maarten van Maanen

de zaak nu Mondriaan fonds We the North